Има риск за тунела под Шипка

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!
0
(0)

d0b8d0bcd0b0 d180d0b8d181d0ba d0b7d0b0 d182d183d0bdd0b5d0bbd0b0 d0bfd0bed0b4 d188d0b8d0bfd0bad0b0

Във връзка с изказвания, цитирани в средствата за масово осведомяване, на кандидата за народен представител от Коалиция ГЕРБ-СДС Томислав Дончев, относно строителството на тунела под Шипка и внушенията за забавени процедури, пресцентърът на Министерството на регионалното развитие и благоустройството прави следното уточнение:

В рамките на 46-тото Народно събрание, по време на редовен Парламентарен контрол, състоял се на 06.08.2021 г., министър арх. Виолета Комитова е отговаряла на въпрос на народните представители тогава – Томислав Дончев и Николай Нанков, относно процедурата за проектиране и строителство на обект: „Обход на град Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка.

Видно от стенограмата на НС, тогава Томислав Дончев не е имал същите въжделения, както сега в предизборната кампания, и се е съгласил с отговора на министър Комитова без забележки.

Обръщаме внимание, че изборът на класираната на първо място компания бе обжалван от друга фирма, участничка в процедурата, в Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Решението на Комисията, което е отпреди няколко дни, е обжалвано от жалителя във Върховния административен съд, който трябва да се произнесе в законосъобразния срок.

За да направи това изявление преди дни в социалните мрежи, изглежда г-н Дончев е забравил една много важна подробност: че ако до три месеца след възлагане на строителството този проект няма финансиране, има огромен риск цялата обществена поръчка за тунела под Шипка да отиде в нищото и всичко започва отначало. Това ли иска г-н Дончев?

Ето и пълният текст от стенограмата с участието на министър Комитова в парламентарния контрол на 6 август 2021 г.:

ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Има постъпил въпрос към служебния министър Виолета Комитова от народните представители Томислав Дончев и Николай Нанков относно процедурата за проектиране и строителство на обект: „Обход на град Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка. Заповядайте, господин Нанков.

НИКОЛАЙ НАНКОВ (ГЕРБ-СДС): Благодаря Ви, госпожо Председател.

Уважаеми господа народни представители! Уважаема госпожо министър Комитова, на 22 март 2021 г. беше съобщено, че са отворени ценовите оферти в тръжната процедура за проектиране и строителство на тунела под връх Шипка. Едва на 14 юли обаче – почти четири месеца след това, в профила на купувача на сайта на АПИ беше публикувано решението за определяне на изпълнител. Като приоритетен – заради изключителната важност за свързаността между Северна и Южна България, проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на град Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е предложен от АПИ да бъде включен за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021 – 2027 г. Той все пак е част от международния Коридор № 9. В контекста на това Ви питам: остава ли този проект приоритет за новото ръководство на МРРБ? И какво наложи това забавяне и придвижването на решението за избор на изпълнител почти четири месеца?

Отделно от това този въпрос има още няколко нюанса, които витаят в общественото пространство, и бих искал Вие като принципал на АПИ да внесете малко яснота по темата. Според медийни публикации именно търгът под връх Шипка за близо 360 млн. лв. е в основата на уволнението на назначения от Вас председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, вече бивш шеф, Апостол Минчев. Твърди се, че Минчев е отказал да спре търга.

Няма да навлизам в детайли, има институции, които, ако преценят, ще се заемат. Дори самият Апостол Минчев, което е по-интересно, не отрича това. Нещо повече, той го потвърждава. Само Вашата позиция досега не е известна и бихме желали да бъде уточнена. Според публикация в една медия – те са много медии, но ще цитирам една специално – „Медиапул“, неслучайно цитирам „Медиапул“ в случая, неофициално се твърди, че „съветник на президента е разпоредил да се промени класирането на новия борд на АПИ, не е изпълнил указанията и по тази причина е бил сменен“, цитат.

Питам Ви: оказван ли е натиск върху вече бившия шеф на АПИ и заради това ли го уволниха, защото не се поддаде на натиска? Много е важно как ще отговорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Господин Нанков, времето Ви.

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Десет секунди пресрочих времето. Извинявайте, госпожо Председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Да, просто да се ориентирате.

НИКОЛАЙ НАНКОВ: Благодаря Ви, госпожо Председател.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Заповядайте, министър Комитова.

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ВИОЛЕТА КОМИТОВА: Уважаеми заместник-председатели, уважаеми господин Нанков, господин Дончев, дами и господа народни представители! Естествено, че този проект – тунелът под връх Шипка, е включен в Програмата за транспортна свързаност, 2021 – 2027 г. Към момента Програмата няма финално одобрение. Смятам, че никой от нас тук присъстващите няма съмнение, че Северна и Южна България най-после трябва да бъдат свързани. Убедена съм, че той е приоритетен за републиканската пътна мрежа, няма какво да ме убеждавате.

Сега ще Ви кажа какво се е случило с обществената поръчка. Обществената поръчка е открита на 22 октомври 2019 г. В АПИ са постъпили оферти, участници – много, техническата оценка на предложенията е направена на 15 март 2021 г. Цените са отворени на 19 март 2021 г. и е приета обосновка на цената на 2 април 2021 г., понеже става дума за сроковете.

От 2 април 2021 г. до 11 май 2021 г. – това е началото на служебното правителство, включително до 25 май 2021 г., когато управлява още старото ръководство на АПИ, имаме 55 дни, в които старото ръководство наистина е можело да избере изпълнител. Тук имаме едни 55 дни забавяне, може би е заради сменяне на властта, може би хората не са знаели какво да правят и така нататък.

Но продължаваме. Имаме тук една дупка от почти два месеца. На 25 юни 2021 г. новото ръководство на АПИ иска от фирмите да удължат срока на офертите си до 31 октомври 2021 г. и на 14 юли 2021 г. се събира ръководството на АПИ и прави класиране и избира изпълнител. Съответно на същата дата всички протоколи от тези решения са качени и на сайта на АПИ. Това беше въпросът. Друг въпрос имахме ли тук?

ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Ако желаете, може в дуплика – ако има реплика. Заповядайте, господин Дончев.

ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ (ГЕРБ-СДС): Уважаема госпожо Председател, госпожо Министър, колеги народни представители! Този проект е на 100 години като идея. Първите опити за някаква техническа конкретика са поставени преди 30 години. Първите конкретни усилия за реализацията са отпреди десетилетия и те доведоха до конкретни резултати. На първо място, изградено е едно не по-малко сложно от самия тунел съоръжение, това е довеждащият път. Той функционира, не че няма още какво да се направи там. До голяма степен Европейската комисия е убедена, че това е приоритетен проект и за мен няма съмнение, че той ще бъде финансиран и по новата оперативна програма, най-малкото защото той е допустим за финансиране, намира се на тенти трасе – Коридор № 9, както спомена колегата.

Само че този проект не може да бъде отлаган безкрайно във времето, защото днес той е по-важен, отколкото преди 100 години. България се нуждае минимум от две бързи връзки между Севера и Юга, включително и по причина, че Северът спрямо Юга е транспортен анклав – на юг имаме три изградени магистрали, на север само парчета от магистрала. И тук времето е фактор. Не може да се позволяват по каквато и да било причина бюрократични неуредици, технически препятства, политически причини и кадрови кадрили този проект да се бави.

И аз ако имам уточняващ въпрос, той е: въпреки всичко, което казахте, запознавайки ни с техническите детайли, Вие кога очаквате да има избран изпълнител?

Аз съм много далече от всякаква стопанска интрига, симпатия, антипатия към конкретен изпълнител. Кога очаквате след цялата извършена работа да има избран изпълнител и да започне конкретна работа по обекта? Той не е толкова сложен. Не говорим за 10-километров тунел, а за тунел с дължина 3 км и 200 м. Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, господин Дончев. Министър Комитова, заповядайте за дуплика.

СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР ВИОЛЕТА КОМИТОВА: Уважаеми господин Дончев, продължавам процедурата. Веднага след 14 юли можеше да бъде сключен договор с избрания изпълнител. Мога да посоча кои са фирмите, ако Ви интересува – те са оповестени на сайта на МРРБ, да не губим време.

Въпросът се състои в следното: Ако сключим договор с избрания изпълнител и до три месеца няма финансиране, цялата обществена поръчка ще замине в нищото, а тя наистина е започнала много от отдавна. Има огромен риск. Това е първото нещо, което искам да Ви кажа.

Второто нещо обаче, което смятам, че е по-важно. Съгласна съм със значимостта на този проект – това, което Вие изтъкнахте тук, и искам да Ви кажа, че това е стратегически проект за България и може би този договор трябва да се сключи от редовно правителство. Не смятам, че е работа на служебното правителство да се занимава с такива важни стратегически въпроси. Неслучайно изтъкнах тези 55 дни, в които при предишното правителство е можело да се реши въпросът. Съжалявам, че то не го е решило и смятам, че следващото трябва да продължи тази работа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МУКАДДЕС НАЛБАНТ: Благодаря Ви, министър Комитова.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

Как ще оцените статията?

Кликнете на звездичката, за да оцените

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Последвай ни и във фейсбук

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Новият MacBook Pro със същите проблеми като iPhone 13

0 (0) Новият MacBook Pro дебютира в началото на тази седмица, а както преди няколко дни ви информирахме, Apple започна да приема предварителни поръчки и анонсира цените на различните конфигурации. Въпреки това, ето че лаптопът може да изпита същите проблеми като iPhone 13 и останалите нови устройства на пазара. Въпреки, […]
d0bdd0bed0b2d0b8d18fd182 macbook pro d181d18ad181 d181d18ad189d0b8d182d0b5 d0bfd180d0bed0b1d0bbd0b5d0bcd0b8 d0bad0b0d182d0be iphone 13

Абонирай се за новини

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВИНИТЕ

Научете първите новините в България и Света !

Ние НЕ пращаме спам! Прочетете нашата политика за поверителност за повече информация.